تامين متريال ابزاردقيق

تامين متريال ابزاردقيق 2019-02-26T17:57:02+00:00

تجهیزات ابزار دقیقی صنایع نفت، گاز پتروشیمی

تامین کالا و تجهیزات ابزار دقیق صنایع نفت گاز و پتروشیمی از منابع معتبر به همراه گواهینامه های مربوطه

برندهای معتبر اروپایی

تامین کالا و تجهیزات ابزاردقیقی صنایع نفت ، گاز پتروشیمی از برنده های معتبر اروپایی

زمینه های کاری شرکت


مذاکراه و مکاتبه با تامین کنندگان و اخذ قیمت
حمل زمینی / هوائی مستقیم ویا غیرمستقیم کالا به کشور
انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا