بهينه سازی مصرف انرژی الكتريكی

بهينه سازی مصرف انرژی الكتريكی 2019-03-03T10:46:58+00:00

سيستمهای نوين هوشمند روشنایی و بهينه سازی و تامين متريال انرژی الكتريكی

  • ارائه كننده جديدترين راه كارهای بهينه سازی مصرف انرژی الكتريكی جهت مصارف صنعتی، ساختمانهای اداری و …

  • تامين متريال سيستمهای بهينه سازی انرژی

  • ارائه كننده سيستمهای نوين هوشمند روشنایی معابر و ساختمانها

زمینه های کاری شرکت


مذاکراه و مکاتبه با تامین کنندگان و اخذ قیمت
حمل زمینی / هوائی مستقیم ویا غیرمستقیم کالا به کشور
انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا