پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده 2019-03-03T10:38:06+00:00
 • طراحی سیستمهای برق و ابزاردقیق پروژه هیدروژناسیون شرکت پتروشیمی اراک در فاز Detail Engineering

 • نظارت بر نصب و راه اندازی سیستمهای برق و ابزاردقیق پروژه هیدروژناسیون شرکت پتروشیمی اراک

 • طراحی بخش برق و ابزاردقیق پروژه های ATK & JP4 پالایشگاه آبادان

 • باز طراحی پروژه های فرئون و H.H شرکت پتروشیمی پویش در بخش برق و ابزاردقیق

 • طراحی بخش برق و ابزار دقیق پروژه های MPG. ETX. MTZ شرکت کیمیاگران امروز

 • تامین متریال الکتریکال پروژه های MPG. ETX شرکت کیمیاگران امروز

 • انجام عملیات نصب و راه‌اندازی بخش الکتریکال و ابزار دقیق پروژه های MPG. ETX. MTZ شرکت کیمیاگران امروز

 • طراحی بخش برق و ابزاردقیق واحد PP شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی – واحد اراک

 • راه اندازی سیستم کنترل ابزاردقیق پروژه واحد MTP شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی – واحد ماهشهر

 • طراحی بخش برق و ابزاردقیق پروژه اکرولئین پتروشیمی کیان فرآیند اراک

 • طراحی بخش برق و ابزار دقیق پروژه 2EH شرکت پتروساخت

 • نظارت بر طراحی شرکت مهندسی سازه در پروژه PP شرکت دی آریا پلیمر در بخشهای برق و ابزاردقیق

 • انجام طراحی و نظارت بر انجام پروژه Revamping شبکه الکتریکال شرکت پتروشیمی مروارید

 • انجام محاسبات شبکه و تهیه Setting List رله های حفاظتی پتروشیمی مروارید

 • انجام تست رله های تمام واحد های شرکت پتروشیمی مروارید

زمینه های کاری شرکت


مذاکراه و مکاتبه با تامین کنندگان و اخذ قیمت
حمل زمینی / هوائی مستقیم ویا غیرمستقیم کالا به کشور
انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا